ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ครั้งที่ ๓
   
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ