ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่นั่ง
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ ความจุ 1,000 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง)


ที่มา :จังหวัดระนอง
ย้อนกลับ