ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In Place Recyc
   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) สายระนอง-ปากน้ำ (4004) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง         (ขนาด 9 x 0.07 x 8,020 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ย้อนกลับ