ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขื่อนน้ำสีกิ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแ
   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขื่อนน้ำสีกิ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  1 สาย                                                                                             
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


ย้อนกลับ