ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดระนอง
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง)


ที่มา :ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ