ประกาศจังหวัดระนอง :: การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดระนอง
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดระนอง บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ที่ รน 273 บ้านเลขที่ 48/7 ถนนกำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง จำนวน 1 หลัง
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 24 ครั้ง)


ที่มา :ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ