ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวเขื่อนริมแม่น้ำกระบุรี
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวเขื่อนริมแม่น้ำกระบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลน้ำจืด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง)


ที่มา :อำเภอกระบุรี
ย้อนกลับ