ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องระบบวงจรปิด จำนวน 10 จุด เทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอ
   
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องระบบวงจรปิด จำนวน 10 จุด เทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง)


ที่มา :จังหวัดระนอง
ย้อนกลับ