มูลนิธิขาเทียมฯ กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ทำขาเทียมที่ จ.ชุมพร 24-29 เม.ย.54
   
    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2554   สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่มูลนิธิในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ทำขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการขาขาด ณ มูลนิธิคุณธรรมสถาน จี้กงเกาะ จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 พฤษภาคม 2554 นั้น แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมูลนิธิขาเทียมฯติดภารกิจสำคัญ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่จากเดิมเป็นระหว่าง วันที่ 24-29 เมษายน 2554   ทั้งนี้ ผู้พิการขาขาดในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการขาเทียม ให้ติดต่อขอรับบริการไปยังมูลนิธิขาเทียมที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2271 ถึง 3 ต่อ 207,208 ภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ เพื่อรับการนัดหมายให้ไปรับการตรวจทำขาเทียมต่อไป..///
 
ที่มา :สวท.ระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: