รพ.ระนองรับลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา
   
โรงพยาบาลระนอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 9  ตำแหน่ง รวม 20  อัตรา  ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา, เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา, คนสวน 1 อัตรา, พนักงานเปล 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป 7  อัตรา  ผู้ที่สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายนนี้ ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง .///////
 
ที่มา :สวท.ระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: