การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
   
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัตการ โดยรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ moi.job.thai.com, www.moi.go.th และ www.personnel.moi.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 
ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: