รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ
   
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นเอกสารได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 19 ครั้ง)


ที่มา :โรงพยาบาลระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: