ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลระนอง
   
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น จังหวัดระนองจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง)


ที่มา :โรงพยาบาลระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: