ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
จังหวัดระนองโดยโรงพยาบาลระนองประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท
๒. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
๓. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลระนอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ


 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 47 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: