ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานรา
   
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น จังหวัดระนองขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  ดาวน์โหลดไฟล์  (จำนวนดาวน์โหลด 24 ครั้ง)


ที่มา :สำนักงานจังหวัดระนอง
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: