ประกาศเทศบาลเมืองบางริ้น
   
ด้วยเทศบาลเมืองบางริ้นได้จัดทำเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของเทศบาลเมืองบางริ้น เพื่อเผยเเพร่ข้อมู,ข่าวสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือเเสดงความคิดเห็นต่างๆ ตาม พรฎ. ว่าด้วยระเบียบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
เอกสารแนบ 
  ประกาศเทศบาลเมืองบางริ้น  (จำนวนดาวน์โหลด 8 ครั้ง)


ที่มา :เทศบาลเมืองบางริ้น
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: