รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
 
 
   
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
 
 
   
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรสจสอบภายในปฏิบัติการแ
 
 
   
   

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ