รมช.สธ.เผยขณะนี้มีวัยรุ่นไทยกว่า ๖ แสนคนดวดเหล้า ออกอนุบัญญัติควบคุมโฆษณาเหล้า ๔ ฉบับ หวังสกัดนักดื่
 
 
   
   

วิทยาลัยการอาชีพจัด โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
  บริษัทกลางกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีจัดทำโครงการ Road Safety Camp (RSC) “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา”
 
   
   

สำนักงานสถิติแห่งชาติเชิญชวนชาวระนอง ร่วมฉลอง “ร้อยปีสำมะโนประชากรประเทศไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” เริ่
 
 
   
   

จ.ระนอง ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
  สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 11 ร่วมกับ อบต.บางแก้ว ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี