นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕
 
 
   
   

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
 
 
   
   

เทศบาลเมืองระนองจัดเฉลิมฉลอง148 สถาปนาเมืองระนอง
 
 
   
   

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดค่ายเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง
  กรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย ดึงเยาวชนร่วมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของชาติ