ประธานกรรมาธิการทหารฯ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง
  ประธานกรรมาธิการทหารลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าที่จังหวัดระนอง เพื่อศึกษาดูงานและรับทราบปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย และปัญหาการลักลอบนำสิ่งของผิดกฏหมายเข้าประเทศตามแนวชายแดน
 
   
   

จังหวัดระนองจัดการแข่งขัน “ไทคัพ”
 
 
   
   

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
 
 
   
   

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์