จังหวัดระนองประกาศผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2553
  จังหวัดระนอง ประกาศผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2553 พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกร
 
   
   

วชช.ระนอง กำหนดประสาทอนุปริญญาบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยชุมชนระนอง กำหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีองคมนตรี เป็นประธานในพิธี
 
   
   

ร่วมลงนามถวายพระพร
  ลงนามถวายพระพร