วชช.ระนอง กำหนดประสาทอนุปริญญาบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษา
  วิทยาลัยชุมชนระนอง กำหนดจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มีองคมนตรี เป็นประธานในพิธี
 
   
   

ร่วมลงนามถวายพระพร
  ลงนามถวายพระพร