ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท
 
 
   
   

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฯซอยประดู่ ต.บ
  กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเชี่ยวคล้าย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 380.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,9๐๐.๐๐ ตร.ม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
   
   

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิ
 
 
   
   

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.)