ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี(Pavement In Place Recycling)สายระนอง-ปากน้ำ (4
 
 
   
   

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำเร็จ
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สำเร็จ(๕๑.๑๑.๑๖.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
   
   

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อสำเร็จรูป
 
 
   
   

ประกาศราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชด
  ประกาศราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเอ็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลาก