ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างานต้นน้ำจังหวัดระนอง
  ร่างประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
   
   

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒราการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฯ ปรับปรุงถนนฯ ต.จปร. อ.กระบุรี
  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒราการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฯ กิจกรรม ปรับปรุงถนนบริเวณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ต.จปร. อ.กระบุรี
 
   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ฯ
 
 
   
   

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษีฯ
  ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphsltic Concrete ถนนแหล่งท่องเที่ยวพ่อตาโชงโดง สายทาง รน 3086 บ้านห้วยตับเต่า-บ้านกงษี และสายทาง รน.ซอยประชารวมใจ-บ้านบางปรุกลาง