ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน 10 จุด เทศบาลตำบลกะเปอร์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิด จำนวน 10 จุด เทศบาลตำบลกะเปอร์
 
   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววังมัจฉา หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์
 
   
   

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี
 
 
   
   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกฯ สายสี่แยกคลองวัน-น้ำตกหินทะลุ หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกฯ สายสี่แยกคลองวัน-น้ำตกหินทะลุ หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น