สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องล้างตัวผู้ป่วยระบบปิด
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องล้างตัวผู้ป่วยระบบปิด
 
   
   

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 
   
   

สอบราคาจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าฯ
  สอบราคาจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าฯ
 
   
   

สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยราชกรูด
  สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยราชกรูด