สอบราคาจ้างเหมา
 
 
   
   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 
 
   
   

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
 
 
   
   

สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่