ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 38 จ้างเหมาก่อสร้างโรงซัก-อบผ้า
 
 
   
   

ทต.หงาวสอบราคาซื้อวัสดุสร้างบ้าน
 
 
   
   

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลระนอง
 
   
   

ทต.น้ำจืด จ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำ