เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาสงเคราะห์ 2 หมู่ที่ 5 ตำ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาสงเคราะห์ 2 หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
 
   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกคลองวัน-น้ำตกหินทะลุ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกคลองวัน-น้ำตกหินทะลุ หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น
 
   
   

ประกาศจังหวัดระนอง โดยที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง