ประกาศผู้ชนะ
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโตนไม้ปัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.)
 
   
   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฯ
  ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ 9
 
   
   

ประกวดราคาจ้างฯ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ ร.9
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ 9
 
   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง แนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำจืด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง บริเวณแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำจืด หมู่ 2,3 ตำบลน้ำจืด