รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
  ตามประกาศจังหวัดระนอง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนิติกร
 
   
   

ประกาศเทศบาลเมืองบางริ้น
  เทศบาลเมืองบางริ้นได้จัดทำเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของเทศบาลเมืองบางริ้น
 
   
   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   
   

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ ทำเนียบส่วนราชการ
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ ทำเนียบส่วนราชการ