ประกาศคณะกรรมการการฯ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการฯ เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
   
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
 
 
   
   

จังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 
 
   
   

ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557