สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (Check Dam) เพื่อจ้างปรับปรุงและก่อสร้างฝาย
  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ (Check Dam) เพื่อจ้างปรับปรุงและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 8-9 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 
   
   

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา
 
 
   
   

รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ
 
 
   
   

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล