รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง
 
 
   
   

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ รองรับประชาคมอาเซีย
 
 
   
   

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ จำนวน ๔ อัตรา
 
 
   
   

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙