การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ(ภาค ก พิเศษ) ประจำปี 2559
 
 
   
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
 
 
   
   

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 
   
   

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)