16 ก.พ. 2555 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 700 tsthai
27 ม.ค. 2555 ขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 2553-2556 957 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม