5-25 มิถุนายน ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่13
   
เชิญร่วมส่งผลงานการประกวดศิลปะระดับภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด เชิญศิลปินเยาวชนเตรียมงานศิลป์ให้พร้อม ก่อนการร่วมส่งผลงานประกวดจะมาถึง ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ชิงโล่รางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชิงโล่รางวัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับเยาวชนอายุ 7 - 23 ปี กำหนดแนวเรื่องตามหัวข้อ "ภาคใต้ในประชาคมอาเซียน" เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของผู้ส่งผลงานในเรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไป ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดหัวข้อ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ เยาวชนแข่งขันตามระดับอายุนะค่ะ ขนาดผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ระดับ อายุ 7 – 10 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 ซ.ม. ระดับ อายุ 11 – 14 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 ซ.ม. ระดับ อายุ 15 – 18 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 ซ.ม. ระดับ อายุ 19 – 13 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 ซ.ม. ระดับ อายุไม่เกิน 25 ปี สูงไม่เกิน 2 เมตร สถานที่ส่งผลงาน ส่งด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 5 - 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันทําาการ ส่งได้ที่ 1. ภาควิชาสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2. ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3. ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 4. หอศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 5. สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 8. ภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 9. หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งได้ที่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 53/2 ม.1 บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ ใบสมัครศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 www.mediafire.com/view/f4eaot227c4grzd/58-04-20%20ใบสมัครศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ%20ครั้งที่%2013.jpg ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.ists/tsu.ac.th/ists และที่ www.facebook.com/25012556southernthaiartcentre หรือโทร 0815999166(คุณกริช)
 
ย้อนกลับ
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ:
Code: