ภาพยนต์สารคดี
 
 
   
   
ตามรอยพระราชา
 
 
   
   
ตามรอยพระราชา
 
 
   
   
ค่าน้ำนม
 
 
   
   
แด่..พ่อหลวง
 
 
   
   
น้ำท่วมหาดใหญ่ 2 พ.ย.53 ข่าวทีวีไทย
 
 
   
   
อิ่มอุ่น
 
 
   
   
ประวัติวันเข้าพรรษา
  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธ ศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด